Hotele Mazury a kwestie żywnościowe

2019-03-06

Hotele Mazury to dobrze prowadzona gastronomia. Co warto wiedzieć?


Substancje dodatkowe mogą stać się bezpośrednio lub pośrednio składnikami żywności lub w inny sposób oddziaływać na jej cechy charakterystyczne. Nie należy o tym zapominać stawiając na hotele Mazury.


Wraz z rozwojem gospodarki – na przestrzeni kilku lat, na polskim rynku obserwuje się stopniowy wzrost produkcji różnego rodzaju substancji dodatkowych dozwolonych do stosowania w produkcji żywności. Wiąże się to zapotrzebowaniem konsumentów na żywność szybką i wygodną, dzięki którym producenci starają się wdrażać nowe, zrewolucjonizowane rozwiązania. Istotnymi rzeczami, które mają wpływ na wybór koncentratu deseru przez konsumenta są cechy jakościowe oraz sensoryczne produktu – zaliczamy do nich między innymi: smak, barwę, tekstura oraz działanie prozdrowotne produktu. Cechami wiodącymi prym przy wyborze w dalszym ciągu pozostaje smak i świeżość. Te dwa punkty odniesienia pozostawiają w tyle takie cechy jak wartość odżywczą czy nawet cenę produktu. Biorąc pod uwagę, że klient często kieruje się walorami wizualnymi to zasadniczym względem stosowania dodatków do żywności jest konieczność zwiększenia poprawy cech fizycznych oraz sensorycznych w celu polepszenia atrakcyjności produktu.


Producenci z kolei stosują dodatki do żywności ze względów ekonomicznych, w głównej mierze z powodu wydłużenie trwałości produktu. Oprócz wymienionych cech, innymi dosyć istotnymi aspektami związanymi ze stosowaniem dodatków do żywności w hotele Mazury http://hotelanek.pl/ są: zapobieganie niekorzystnym zmianą organoleptycznym, utrzymanie powtarzalnej i stałej jakości produktów, korzyści zdrowotne – żywność funkcjonalna, dietetyczna, zamiany składników droższych i trudno dostępnych na tańsze oraz zapewnienie bezpieczeństwa spożycia poprzez ograniczenie i zapobieganie niekorzystnym zmianom jakościowym, wywołanym przez chorobotwórcze drobnoustroje, enzymy tkankowe czy utlenienie.

W kontekście technologicznym dodatki do żywności dzieli się na grupy: kształtujące teksturę, substancje smakowo-zapachowe, barwniki, konserwanty i przeciwutleniacze, a także dodatki żywieniowe oraz dodatki pozostałe.


W produkcji koncentratów deserowych najczęściej stosowane są dodatki z dwóch grup. Jedną grupę stanowią substancje smakowo-zapachowe drugą zaś to dodatki kształtujące odpowiednią strukturę oraz nadające swoistą konsystencję. Ma to również zastosowanie w hotele Mazury. Przy produkcji koncentratów deserowych w głównie wykorzystywana jest skrobia naturalna czyli taka, która jest wydobywana z roślin (np. ziemniak, kukurydza, pszenica) nie poddanych wcześniej obróbkom fizycznym i chemicznych. Wraz z postępem technologicznym i zapotrzebowaniem na żywność przetworzoną swoje zastosowanie znalazła również skrobia modyfikowana (chemicznie, fizycznie, enzymatycznie).


Zarówno skrobia naturalna jak i modyfikowana stosowane są jako dodatek do żywności w branży spożywczej. Skrobia jest polisacharydem roślinnym, składnikiem wszystkich organizmów roślinnych odkładanym w bulwach, nasionach stanowiąc ich główny materiał zapasowy. Skrobia występuje w komórkach roślinnych w postaci ziaren, których wielkość jest uzależniona od rośliny, z której pochodzą. Struktury ziarna skrobiowego tworzone są przez dwie frakcje – prostolinijną amylozę i rozgałęzioną amylopektynę. Zawartość amylozy w skrobi waha się od 12 do 25%, a amylopektyny od 75 do 85%. Zawartość amylozy do amylopektyny uwarunkowana jest od botanicznego gatunku rośliny.


Wskazuje się, że skrobia jest białą, bezpostaciową substancją stałą i bez zapachu oraz smaku, śliska w dotyku. Poza tym, źle rozpuszcza się w zimnej wodzie. Skutkuje to tym, że po ogrzaniu pęcznieje, tworząc zatem kleik skrobiowy i roztwór koloidalny skrobi. W każdym organizmie skrobia pod wpływem swoistego działania kwasów oraz zawartych enzymów ulega tak zwanej hydrolizie. Rozkład skrobi nie prowadzi jednak do natychmiastowego otrzymania glukozy. Powszechnie wiadomo, iż najpierw powstają mniejsze cząsteczki tak zwane dekstryny.