Zarządzanie nieruchomościami

2019-05-30

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, to niezależnie od jej przeznaczenia i charakteru, zgodnie z prawem spoczywa na tobie cały szereg obowiązków. Z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli ich nie dopełnisz, będziesz ponosił za to pełną odpowiedzialność gospodarczą oraz prawną. Nie każdy właściciel nieruchomości ma jednak czas na samodzielne zarządzanie nieruchomościami http://edyl.pl/. Czy to jednak naprawdę niezbędne? Niekoniecznie - możesz bowiem zatrudnić właściwe osoby. Istnieją firmy, które przejmują za właścicieli zarządzanie nieruchomościami i robią to naprawdę fachowo. Pamiętaj jednak, by zatrudnić właściwe osoby. Zwróć uwagę, że administrator to nie to samo co zarządca i tylko zatrudnienie tego drugiego da ci wolność od kontrolowania spraw swojej nieruchomości.


Bardzo często zdarza się, że mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej skarżą się, że niepotrzebnie w ich wspólnocie zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku administratora, druga natomiast jako zarządca. Bywa, że domagają się oni, by zarządzanie nieruchomościami zostało przekazane w ręce jednej osoby. To oczywiście jest możliwe, trzeba jednak świadomie wybrać właściwą z nich, by później nie okazało się, że nie ma osoby odpowiedzialnej za najważniejsze dla danej nieruchomości sprawy. Musisz zatem wiedzieć, że zarządzanie nieruchomości nie może być oddane w ręce administratora. Okazuje się bowiem, że w polskim prawie w ogóle nie funkcjonuje taka rola. Administrator jako zawód pojawił się w jednym z wyroków Sądu Najwyższego z 2006 roku, który jego obowiązki określił dość krótko. Ma on bowiem odpowiadać za porządek na terenie nieruchomości, zapewniać naprawę bieżących usterek i terminowo pobierać opłaty czynszowe. Zarządzanie nieruchomościami to jednak znacznie więcej.


Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to całościowa opieka nad budynkiem, która nie kończy się w momencie naprawy cieknącego kranu, pobrania opłaty i posprzątania wokół budynku. Jeśli chcesz przekazać swoją nieruchomość w odpowiednie ręce, zdecydowanie wybierz firmę, która będzie pełniła rolę zarządcy. Ten bowiem ma znacznie dłuższą listę obowiązków do wykonania, które jednocześnie zdejmie z twojej głowy, byś zajmował się sprawami dla ciebie ważnymi.


Do podstawowych obowiązków zarządcy lub firmy oferującej kompleksowe zarządzanie nieruchomościami należą przede wszystkim dbałość o czystość na całym terenie nieruchomości. Musi on również dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i osób przebywających tam - chociażby przez to, że zimą zadba o regularne odśnieżanie chodników i terenów przylegających. Co jednak znacznie ważniejsze, zarządzanie nieruchomościami to dokładnie monitorowanie stanu technicznego budynku - sprawdzenie drożności przewodów (wentylacyjnych, dymowych czy spalinowych) oraz kontrola instalacji gazowej, jeśli taka znajduje się w budynku. To także dbałość o części wspólne budynku. Co więcej, zarządzanie nieruchomościami to też regularne prowadzenie całej dokumentacji dotyczącej zarówno finansów, jak i sytuacji technicznej budynki oraz reprezentowanie właściciela i mieszkańców przed organami zewnętrznymi.