Poszliśmy z pozwem o zapłatę, wnioskując w pierwszej kolejności o unieważnienie klauzuli indeksacyjnej, co spowodowałoby odfrankowienie kredytu (przewalutowanie po kursie z dnia zaciągnięcia -

2021-03-04

Sąd uznał, że klauzula o przeliczeniu kwoty kredytu na CHF przy jego udzieleniu oraz klauzula o przeliczaniu rat są niedozwolone. Podstawą dla wnoszenia o unieważnienie kredytu we frankach jest to, że banki nierzadko posługiwały się klauzulami oszukańczymi (tzw. Odfrankowienie kredytu oznacza wyeliminowanie z umowy kredytu hipotecznego niedozwolonego postanowienia umownego. Poszliśmy z pozwem o zapłatę, wnioskując w pierwszej kolejności o unieważnienie klauzuli indeksacyjnej, co spowodowałoby odfrankowienie kredytu (przewalutowanie po kursie z dnia zaciągnięcia -. Co się dzieje z umową kredytu gdy Sąd orzeknie odfrankowienie. Odmienne skutki wywołuje natomiast unieważnienie kredytu we frankach. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: “Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy“. Wyrok Sądu potwierdza fakt powstania ogromnych nadpłat w spłatach kredytu (30-60% kwot dotychczas zapłaconych). Przykładowy zapis kredytu indeksowanego do waluty obcej: „Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotęw wysokości […] złotych. Banki oferując kredytobiorcom kredyty walutowe niejednokrotnie uzależniały podpisanie umowy kredytu od zawarcia umowy ubezpieczenia –. W swoim pozwie domagam się: odwalutowania kredytu. Nadwyżki muszą być zwrócone wraz z odsetkami, a spłata kredytu ma przebiegać w sposób zgodny z prawem. W zależności od warunków kredytu, może się okazać, że bank zwraca kredytobiorcy nadwyżkę otrzymanych świadczeń, bądź że kredytobiorca musi je zwrócić bankowi. I to wszystko przy oprocentowaniu kredytu znacznie niższym (opartym o LIBOR) niż przy „normalnym” kredycie złotówkowym (WIBOR). Po zaciągnięciu kredytu na niemal. Tak jak wypowiedzenie umowy kredytu, jej unieważnienie również powoduje zakończenie trwania umowy, ale w nieco inny sposób. Co więcej, skoro udzielony kredyt indeksowany powinien być traktowany tak, jakby został udzielony w złotówkach, to bank powinien dokonać zwrotu wszystkich nadpłaconych rat kredytu oraz. Tym samym, w wyniku ugody, ten wyższy niż pierwotnie kalkulowany dług na kapitale, zostaje rozłożony na pozostały do spłaty okres obowiązywania umowy kredytu po znacznie wyższym oprocentowaniu. Odfrankowanie kredytu jest możliwe, wymaga jednak doświadczenia w sporach z bankami. Mechanizm ten jest zatem nie tylko sprzeczny z przepisami prawa, naturą umowy kredytu, ale również z zasadami współżycia społecznego. Jeśli podpisaliśmy z bankiem umowę kredytu indeksowanego, to możemy żądać zwrotu od banku nadpłat od każdej zapłaconej raty kredytu. Odfrankowienie dotyczy bowiem nie tylko przeszłych, ale również przyszłych rat – z zachowaniem oprocentowania według dotychczasowych zasad. Banki, stosując przy spłacie każdej raty kredytu indeksowanego tabele kursów kupna oraz sprzedaży, pobierają wspomnianą różnicę, która stanowi dodatkowe, niezgodne z prawem wynagrodzenie banku. Odfrankowienie kredytu stanowi nieocenioną pomoc dla frankowiczów, ponieważ umożliwia kredytobiorcy spłatę zaciągniętego kredytu w złotówkach, przy zachowaniu pozostałych postanowień umownych.